Mannenkoor "De Poortzangers" heeft gekozen voor een informele verenigings organisatie waarin een vertegenwoordiging van de leden zorg draagt voor alle organisatorische zaken, die een club als de onze met zich meebrengt. Die vertegenwoordigers vormen binnen ons koor een 'bestuur' en een 'muziekcommissie' en zijn verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten.
Het bestuur fungeert als dagelijkse leiding van ons koor.
 
De muziek commissie is verantwoordelijk voor de keuze en eventueel vertalen van muziekstukken. Bij die commissie kunnen de leden ook hun wensen m.b.t. de muziekkeuze kenbaar maken.
 
Onze organisatievorm betekent dat in voorkomende gevallen ook ieder daarvoor geschikt lid als muzikaal leider kan optreden. Over het algemeen zal Cor Pronk als onze muzikale leider fungeren, maar bij afwezigheid van Cor, neemt een ander lid die taak over.
 
 
 Bestuur:                        Muziek Commissie:                

 

Dick Boom

 

Dick Boom

Voorzitter

 

Gerrit Grotentraast

 

Gerrit Grotentraast

       
Andries Minnen

Andries Minnen 

Penningmeester

Corrie Molenaar

Corrie Molenaar 

       

 Gerrit Moesbergen

Gerrit Moesbergen 

Secretaris

 Dick Boom

Dick Boom

       
 Jan Veldhuizen

 

Jan Veldhuizen

Lid

 Eddy Aalbrecht

 

Eddy Aalbrecht

       
 Evert-Jan van Lambalgen

 

Evert-Jan van Lambalgen

Lid

   

 

       
 Kees Vonk

 

Kees Vonk

Lid