UITSTEL GEZAMENLIJK OPTREDEN POORTZANGERS EN SPOORKOOR “OP STOOM”

Het concert, georganiseerd door de Poortzangers in samenwerking met ’t Spoorkoor “Op Stoom”, dat gepland stond op 27 november wordt voor de tweede keer uitgesteld. Dit in verband met de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Betreffende een nieuwe datum, houden we u op de hoogte via de lokale media, Facebook en onze website www.depoortzangers.nl

De gekochte entreebewijzen blijven geldig voor dit nog te plannen optreden.

   
Het bestuur fungeert als dagelijkse leiding van ons koor.
 
De muziek commissie is verantwoordelijk voor de keuze en eventueel vertalen van muziekstukken. Bij die commissie kunnen de leden ook hun wensen m.b.t. de muziekkeuze kenbaar maken.
 
Onze organisatievorm betekent dat in voorkomende gevallen ook ieder daarvoor geschikt lid als muzikaal leider kan optreden. Over het algemeen zal Cor Pronk als onze muzikale leider fungeren, maar bij afwezigheid van Cor, neemt een ander lid die taak over.
 
 
 Bestuur:                        Muziek commissie:                

 

Dick Boom

 

Dick Boom

Voorzitter

 

Kees Hoeven

 

Kees Hoeven

       
Andries Minnen

Andries Minnen 

Penningmeester

Corrie Molenaar

Corrie Molenaar 

       

 onbekende90

Vacature 

Secretaris

 Eddy Aalbrecht

Eddy Aalbrecht

       
 Jan Veldhuizen

 

Jan Veldhuizen

Lid

 

 

 

       
 Kees Vonk

 

Kees Vonk

Lid